most_least_expensiveNär du nu är den som har lärt dig hur det går till att dyka, kan detta ha varit något som har kostat dig en hel del pengar. Här handlar det då om vad du har betalat för din utbildning. För en kurs och ett certifikat som leder till dykare på öppet vatten kan det till och med vara ganska så dyrt om denna kursen tas utomlands. Här handlar det om priser runt 6000-10000 kronor, vilket kan anses som stora pengar för de flesta. Detta är dock en engångskostnad som gör att du har de kunskaper du behöver för att dyka resten av ditt liv.

Som ett andra steg så vill de flesta som dyker ha sin egen utrustning. Detta för att de känner sig säkrare på detta viset och att de själva kan ha kontroll över den på ett bättre sätt än att långa vid varje tillfälle det är dags att dyka. När det gäller inköpet av denna utrustning kan detta också vara något som ter sig relativt dyrt. För inköp av utrustningen talas det om kostnader som ligger mellan allt från 10000 kronor och uppåt beroende på kvalitet och märke. Vill du ha det bästa kan det bli mycket dyrt.

När både kursen med certifikat för att dyka och den utrustning du behöver är betald, kommer du sedan inte alls att ha mycket kostnader för din dykning. För själva utrustningen finns i stort sett bara underhåll och att fylla på de tomma tuberna, så att det finns syre för varje tillfälle att dyka. Efter det är det naturligtvis de kostnader som finns för att ta sig till de bästa dykplatserna i världen, men detta är ett nöje och kan inte ses som en extra kostnad. Semester är något som alla ser på olika sätt och när det gäller att dyka kan detta vara den bästa semestern i världen.