slide-diver2-compressHur är det med valet att dyka istället för att simma? Kommer detta att betyda att du som ska dyka eller redan är dykare inte alls kommer att behöva vara simkunnig? Nej, absolut inte! Här handlar det nästan om att vara ännu bättre på att simma än vad du är när du bara befinner dig över ytan i vatten där du inte kan stå. Det är heller inte bara det du behöver kunna utan här kommer du att behöva ha kunskaper om massor av andra saker för att bli en säker och bra dykare. Om du istället gör en jämförelse mellan att simma på öppet vatten eller att dyka på öppet vatten så kommer det inte att finnas mycket likheter.

När du simmar i öppet vatten kommer du givetvis att behöva vara bra på att simma för att klara det du utsätter dig för. Här kommer det inte alls att vara helt riskfritt då vatten kan skifta snabbt och du kan helt plötsligt befinna dig i helt annat väder. När du dyker är du inte så beroende av vädret, eftersom du oftast befinner dig under ytan flera meter ned i en helt annan värld. Här behöver du dock vara den som har kunskaper om din utrustning samtidigt som du kan simma.

Nu finns det ett sätt att göra en liten kombination av att dyka och att simma och det är att välja snorkling. På det sättet kan du som inte vill dyka med tub upptäcka delar av den fina värld som finns under ytan. Dock kommer du aldrig att få samma upplevelse som de få som väljer att dyka med tub och kan vara under ytan i mycket längre stunder på djupare vatten. Här blir valet för de flesta att lära sig att dyka, för att kunna uppleva en helt ny värld.