pre_dive_safety_checkNär du eller flera ska dyka handlar det naturligtvis om att veta hur detta går till så att det blir en bra stund för alla som deltar. Här gäller det då att ha kunskaper om hur viktigt det är med säkerhet vid dykning och vad det är som gör din dykning säker. För det första handlar det naturligtvis om att veta hur det går till att ta sig ned under ytan och att du heller inte ska gå upp för fort. Gör du detta kan det skapas luft i blodet som gör att du måste befinna dig i en tryckkammare under en viss tid för att vara utom fara för ditt eget liv.

Annat som skapar säkerhet vid dykning är naturligtvis att du har alla andra kunskaper som krävs för att vara en medveten dykare som verkligen känner av om något skulle vara fel. Hur du nu känner det kan visa sig på olika sätt, men en erfaren dykare brukar på något sätt kunna veta med sig när något inte riktigt är som det ska och därmed ta sig upp till ytan. Det är just därför det är så viktigt att ha den utbildning som krävs för att utöva dykning som en sport på fritiden.

De platser där du får all den kunskapen du behöver gällande säkerhet vid dykning kallas för dykskolor. De flesta som vill börja dyka som hobby och uppleva den vackra världen under vattnet gör det på sin semester. Här kommer du då på många platser i världen som erbjuder bra vatten att dyka i finna olika dykskolor. När du väljer dykskola ska du dock alltid se till att det är en skola som ger dig PADI-dykkurser. Då kommer du alltid att få de kunskaper du söker, samt att du får ett internationellt erkänt certifikat för utförd utbildning.